De Volle Maan - Regenboog

Hoe we ons steentje bijdragen...

Als individu - maar ook als landbouwer - stoten we sowieso broeikasgassen uit. Daaraan kunnen we jammer genoeg niet onderuit. Gelukkig kunnen we ook CO2 uit de lucht halen, en daar proberen we als biologische boerderij het verschil te maken. We grijpen de geit bij de horens! Op deze pagina laten we u graag zien hoe we te werk gaan. 

Boerderij in de avondzon.jpg

Zorg dragen van moeder natuur

In de bodem zit drie keer meer koolstof dan in de atmosfeer. Maar sinds de jaren 90 is de hoeveelheid koolstof in de Vlaamse bouwlaag jaar na jaar verminderd: omdat weilanden ‘gescheurd’ werden (omgezet in akkerland), er minder granen geteeld worden, door erosie en monocultuur, en omdat er minder dierlijke mest wordt gebruikt door de strenge mestwetgeving. Maar het goede nieuws is dat landbouwers door de manier waarop ze hun land beheren opnieuw extra CO2 uit de lucht kunnen halen en in de bodem kunnen opslaan. Naast het kaasmaken en het verzorgen van de geiten, zijn we ook dagdagelijks bezig met de impact die we nalaten op de natuur. Deze is zo kostbaar, daar willen we zorg van dragen!

Bron: De Standaard

Klimaatimpact

Onze CO2-strategie begint dan ook met een inzicht in de impact die we als bedrijf nalaten op het milieu

We verbruiken voor onze woning, de B&B en de kaasmakerij gas. Als je weet dat 1 kubieke meter gas zorgt voor 1.8 kg CO2, zorgt dit voor ons bedrijf voor een uitstoot van ongeveer 18.000 kg. Ons gasverbruik is reeds gehalveerd in vergelijking met een aantal jaar geleden, aangezien we nu o.a. werken met 3 zonneboilers. Daarnaast rijdt uiteraard ook onze tractor rond op de boerderij. We kozen voor deze laatste bewust voor een klein model, aangepast aan de noden van ons bedrijf. Hij verbruikt slechts 3 liter brandstof per uur (dat is niet zo veel!). Samen met de bestelwagen en personenwagen leggen we ongeveer 20.000 kilometer per jaar af. We rekenen 170 gram CO2-uitstoot per kilometer. 

Daardoor komt onze uitstoot hiervan op 3.400 kg per jaar. 

IMG_20210113_083234.jpg
IMG_20211103_105556.jpg

Elektriciteit

We investeerden in 2021 in zonnepanelen, om zo verder de CO2-impact van ons bedrijf te reduceren.

Op deze manier staan we momenteel in voor bijna de helft van onze elektriciteitsbehoefte. We willen dit op termijn (2023) verder verhogen tot 80%! 

Maar alles op zijn tijd...

Voorlopig zorgt het aandeel "aangekochte" energie nog voor een CO2-uitstoot van 14.000 kg

Foto links: Onze fotovoltaïsche panelen met uiterst links één van de zonnecollectoren voor ons warm water. 

IMG_20210509_194857.jpg

Bomen

Bomen

We kiezen ervoor om langsheen de weilanden en rondom de boerderij zo veel mogelijk bomen aan te planten. We laten geen plaatsje onbenut! 

Zo komen we in totaal - nu al - aan 250 bomen

Een gemiddelde boom is goed voor een CO2-opslag van 25 kilogram.

Zo is deze aanplant goed voor 6.250 kilo CO2-opslag per jaar. 

Even recapituleren... 

We vatten even samen: zonder ook maar 1 boom, 1 haag, 1 zonnepaneel, 1 zonneboiler, ... zouden we met ons bedrijf (en gezin) aan een CO2 uitstoot zitten van 67.400 kilogram

Dat is een hele boterham, maar we willen hier toch eerlijk over zijn en geloven in een transparante communicatie. Maar lees nu zeker en vast verder, om ook het verhaal van onze CO2-opslag te ontdekken! 

Foto rechts: Onze boomgaard omgeven door hagen.

IMG_20211014_184247.jpg

Hagen

Niet alleen bomen krijgen een plaatsje op de boerderij, we voorzien ook heel wat plaats voor gemengde hagen. Onze collectie neemt intussen al bijna 1000 meter in beslag, samen goed voor een opslag van ongeveer 4.600 kg

Foto rechts: Aanplant van fruitbomen en hagen rond onze stal. 

IMG_20200419_170633.jpg
IMG_20211103_105829.jpg

Grasland

Onze weides zijn goed voor een opslag van 16.000 kilogram koolstof. 

Dat we als biologisch bedrijf geen kunstmest gebruiken, spreekt voor zich. Op onze velden vindt u grasklaver, wat luchtstikstof omzet in stikstof, waardoor het gras beter groeit (= geen kunstmest nodig). Win-win, want het haalt ook CO2 uit de lucht! 

Hier willen we graag ook nog een kleine kanttekening maken: we nemen de methaanuitstoot van onze dieren (herkauwers) bewust niet mee in de berekening. We zijn ervan overtuigd dat dit een foutieve aanname is, mede veroorzaakt door de media. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze uitgestoten methaangassen circulair zijn, en na 10 jaar volledig ontbonden worden tot CO2 en H2O. Methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2, maar door deze omzetting wordt de uitstoot terug opgenomen door het gras, dat CO2 gebruikt om te groeien. Het gras is dan opnieuw een voedingsbron voor onze dieren. Indien u hierover graag meer informatie wenst, kunnen we u ten zeerste aanraden om eens naar volgende site te gaan: vork.org

De rekening... 

Onze missie is tweezijdig. Eerst en vooral willen we de uitstoot proberen te beperken. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen... 

Door een aantal maatregelen (zoals zonnepanelen en de zonneboilers) reduceerden we de uitstoot van 67.400 naar 35.400 kilogram

Tegen 2023 willen we de CO2-uitstoot (door o.a. een verdere investering in groene energie) verder verlagen tot 27 ton.

Daarnaast willen we ook zorgen voor een opslag door te kiezen voor een doordacht groenbeheer rondom de boerderij en de omliggende weides. Onze aanplanting en graslanden zijn samen goed voor een opslag van 26.850 kilogram koolstof. 

Jammer genoeg komt de totaalsom (voor ons bedrijf én ons gezin) hierdoor op een CO2-uitstoot van nog 8550 kilogram. (Even terzijde: een gemiddeld gezin stoot 7 à 10 ton CO2 uit). 

We streven voor dit getal niet naar 0, maar naar een CO2-opslag die groter is dan de uitstoot! 

Als we blijven investeren, blijven aanplanten, dan halen we dit doel reeds in 2023! Een bewustwording van onze impact was een stap die we al vele jaren geleden maakten. 

We zijn geen wetenschappers, maar willen met dit artikel graag aantonen dat we écht een verschil willen maken en er dagelijks mee bezig zijn. Hiervoor baseren we ons op vakliteratuur en wetenschappelijke artikels. Maar veel meer dan dat, door vooral ook actie te ondernemen. Voor ons gaat biologisch zijn veel verder dan wat ons opgelegd wordt, we gaan tot het uiterste! 

Foto rechts: Eigen aanplant rond een weide, gemengde haag met knotwilgen. 

IMG_20200329_151900 (2).jpg